BESTUUR:Bart en Gerard 640x427
Voorzitter:
Bart Slooten (072) 562 18 56
Penningmeester:
Gerard Kuit (072) 561 19 39
Secretaris en ledenadministratie: Janny de Groote (06) 43 00 22 37 

Donateursadministratie en Facebookbeheerder: Henny Veldman (072) 562 18 56

Instrumentenbeheer: Ruud van Stralen (06) 28 39 14 42
Webmaster: Joran Bouwer (06) 25 41 77 92 / Erik Weber

Coördinatie Brug Orkest Aurora:  Henny Veldman

Muziekcommissie/bladmuziek:
Dirigent: Simon Boerke (072) 888 51 79
Groot orkest:  Marian Verbeek (beheer muziekarchief), Hans Kuit, 
Marije van Meegen, Nathalie Bakker, Joran Bouwer en Erik WeberIMG 8362 640x427

Coördinatie oud papier Koedijk
:  Gerard Kuit
Coördinatie Anjercollecte:  Joran Bouwer
PR-commissie:  Ruud van Stralen,  Erik Weber (sponsors) 06 53 87 26 85. 

 

Subsidie/Sponsors:
logo gemeente Alkmaar
logo St Johannes Bos

logo st t Zuydoutaerlandt