Groot Orkest Aurora2017-07-16 hoorns groot orkest

Het groot orkest bestaat momenteel uit ca. 30 muzikanten van (bijna) alle leeftijden. Het niveau waarop de muzikanten spelen is zeer verschillend: van beginnend (minimaal B-Niveau) tot zeer ervaren.  Aurora treedt regelmatig op bij festivals in de regio en verleent haar medewerking aan diverse aktiviteiten binnen en buiten de gemeente Alkmaar: Gondelvaart Koedijk, binnenhalen Sinterklaas, Kerstsamenzang Grote Kerk.

Voor haar donateurs geeft Aurora ieder jaar in april het donateursconcert. Dit concert is voor de vereniging het hoogtepunt van het jaar en vele uurtjes van vlijtig repeteren gaan hieraan vooraf. Voor de grote zomervakantie geeft Aurora haar traditionele koffieconcert met in de pauze door de leden zelf gebakken cake en taart.

Brug Orkest Aurora

Het Brug Orkest Aurora (BOA) is het leerorkest van de vereniging, voor zowel jeugd als volwassenen. Na gemiddeld één jaar muziekles kan men hierin meespelen. Ook als iemand eerder een instrument heeft bespeeld en dat weer wil oppakken, kan men met de dirigent overleggen wat de beste manier is om in het orkest te beginnen. In het brugorkest mag je altijd een jaar meespelen zonder lid te zijn, als je een eigen instrument hebt. De vereniging heeft ook instrumenten beschikbaar.

 
IMG 9070

BOA is ook te beluisteren op het jaarlijkse donateursconcert en op het koffieconcert van Aurora. 
 
De activiteiten van Aurora zijn mede mogelijk door financiële steun van de Stichting 't Zuydoutaerlandt.

Foto: zomerconcert BOA en Grootorkest bij Lidl Koedijk 21 juli 2017.